» ترامپ: برای مقابله با کرونا «هیدروکسی‌کلوروکین» می‌خورم!