» تعیین تکلیف قیمت تمام محصولات ایران خودرو و سایپا