» سقوط یک هواپیمای مسافربری با ۹۰ سرنشین در پاکستان