موافقت با تخفیف شهریه دانشجویان آسیب دیده از کرونا - وبسایت خبری بی سی نیوز