ترامپ با لحنی طعنه آمیز ، بلومبرگ را به مبارزه طلبید ! - وبسایت خبری بی سی نیوز