صوفی: نیاز مردم مشاهده تلاش ارکان حاکمیت برای رفع مشکلات است - وبسایت خبری بی سی نیوز