چه بر سر پرسپولیس آوردی آقای گل محمدی ؟! - وبسایت خبری بی سی نیوز